2012. január 20., péntek

Meghívó a 2012-es év első Újhold-szertartására

Szeretettel hívunk Mindenkit 2012. január 23-ára, Újhold napjára 18 h-tól egy csodálatos Mandala-festő szertartásra immár megszokott helyszínünkre: a Shantee House-ba.

Ahogy a Hold napról napra csökken és növekszik, éppígy csökkennek és növekednek bennünk, lelkünkben, énünk tudattalan, rejtett mélységeiben a különböző vágyak, érzések, hangulatok. Egy Hold-ciklus alatt teljes érzelmi folyamatok zajlanak le bennünk, melyek sokszor maradnak Önmagunk elöl is rejtve, tudattalanul.
Az Újhold, mint a megújulás időszaka most, ez év első Újholdjának napján különleges energiát, kozmikus töltést kap, minek következtében mi magunk is a lehető legmélyebb és legteljesebb szinteken újulhatunk meg e napunk folyamán. Mindennek részletes asztrológiai leírását megtalálhatod a pancsakarma.blogspot.com oldalon.

Hold-Mandala festő szertartásaink során fenti folyamatokat igyekszünk segíteni. Egyrészt a szertartás kezdetén egy ráhangolódó meditáció keretén belül fölvesszük a kapcsolatot a kozmosz aktuális energiáival, hogy minél tisztább mértékben kapcsolódhassunk a lét ajánlotta lehetőségekhez, másrészt a mandala-színezés során lehetőséget adunk Önmagunk, saját lelkünk számára, hogy Mandalánk tükrében felfedje rejtett mélységeit. Megújulásunk, belső teremtő erőink így egyfelől koncentrálódnak, és még inkább teremtővé válhatnak, másrészt áramlásuk iránya is tudatosabbá válhat számunkra.

Szeretettel hívlunk tehát, hogy vegyél részt velünk ebben a színekben és érzelmekben gazdag kalandban!

Részvételi díj: 3000 Ft / fő
Pontos cím: Bp. XI. Takács Menyhért u. 18.
(Kosztolányi Dezső tértől kb. 10 percre)
www.shanteehouse.net/

2011. december 5., hétfő

Meghívó az év utolsó Telihold-Mandala szertartására

Szeretettel meghívunk december 10-én, délután 16 órakor tartandó Telihold-Mandala szertartásunkra, amely összejövetelünk során vezetett meditációval és egy tetszőlegesen választott, erre az alkalomra készült mandala-ábra kifestésével segítünk ráhangolódni az aktuális égi-földi energiákra, melyek Telihold lévén fokozottan érzékelhetően és hatékonyabban lesznek jelen.
A Nyilas-Ikrek kollektív és Skorpió-Bika kozmikus erőit kapcsolja egybe ezen a napon Nap és Hold, ami által a nagyság és kiterjedés szellemi minőségét élhetjük át lelki síkon a pillanat jelenvalóságában, és a szellemi befelé fordulás és alámerülés állapotából emelkedhetünk fel érzelmeink által a lét érzékelésének, megélésének magasabb szféráiba.

Ezen erőkre és az ezek adta lehetőségekre igyekszünk tehát ráhangolódni a következő Hold-Mandala szertartás során, amelyre várunk szeretettel, mandala-ábrákkal és meditációval:December 10-én, 16 órakor a Shantee House-ban,

Bp. XI. Takács Menyhért u. 18. sz. alatt


Részvételi díj: 3000 Ft

Urbán Kata és Pető Annamária

2011. november 1., kedd

Meghívó Telihold-Mandala szertartásra November 10-ére, a Shantee House-ba

Szeretettel várunk 2011. november 10-én az esti órákban tartandó Telihold-Mandala szertartásunkra, amikor is szembekerül egymással Nap és Hold, ez tehát a novemberi Telihold napja.

Nagyszerű egységteremtési lehetőség ez számunkra, amikor is tudatos énünkkel az érzelmeink - s nem csupán személyes, de az emberi lét érzelmi - mélységeit; lelkünkkel, érzelmi részünkkel pedig a fizikai lét legteljesebb valóságát és lehetőségeit élhetjük át, Bika Holdunk és Skorpió Napunk szembetalálkozása által.
Kozmikus szinten ugyanakkor a szellemi erőink újjáéledésének és átminősülésének ideje ez egyúttal, mikor is lelki szinten újraélhetjük saját, egyéni életünk kezdetét, ahogy a Kos létbe törő energiája a Bika anyagi testbe lépésévé torkollik-szelídül, és ezzel párhuzamosan a Mérleg titkos kapuján keresztül szellemi szinten a lét egy másik minőségébe léphetünk át.

Emberi létünk három szférájának - testi, lelki és szellemi létsíkunknak - az összerendezésére, sőt újraértelmezésére ad tehát lehetőséget ez a nap, illetve este, a Telihold áldásával. Mindezen erők és lehetőségek még részletesebb leírását lásd: a PancsaKarma blogoldalán.

Szertartásunk során ahhoz szeretnénk hozzásegíteni, hogy Te magad is mind teljesebben megélhesd ezt a nagyszerű lehetőséget és az ekkor jelenlévő energiákat.
Ennek módja pedig, hogy először egy vezetett meditációval hangolódunk rá a Telihold és a kozmosz aktuális energiáira, majd az ezen alkalmakra készített, szimbolikus mandala-ábrák kifestésével teljesítjük ki a ráhangolódást, és fejezzük ki személyes szándékainkat, vagyis azt, hogy miként szeretnénk együttműködni ezen energiák adta lehetőségekkel.

Végül mindenkinek lehetősége nyílik a kész mandaláját kielemeztetni, amennyiben erre igénye van. 

Részvételi díj: 3000 Ft - amelyben az anyagköltség (festék, ecset, ceruza, mécses, mandala :)) benne foglaltatik.

Szeretettel várunk 2011. november 10-én, este 18 órakor a Shantee House-ban, Bp. XI. Takács Menyhért u. 18. sz. alatt

Urbán Kata és Pető Annamária

2011. október 22., szombat

Újhold-Mandala szertartás Október 26-án a Shantee House-ban

Kedves Érdeklődőnk!

Szeretettel meghívunk 2011. október 26-án, Újhold estéjén aktuális Hold-Mandala szertartásunkra, a Shantee House-ba.

E nap különlegessége, hogy nem csupán a Nap és Hold jelképezte tudatos és tudattalan, lelki és szellemi erőink összehangolása révén hordoz teremtő energiákat és lehetőséget számunkra, de cselekvő, valamint mágikus-teremtő energiáinkat is bekapcsolja egy olyan áramlatba, amely most nem csupán a személyes belső erőnk megtalálását, de a magasabb - angyali - szférákkal való kapcsolatunk megerősítését is lehetővé teszi. S mindezzel párhuzamosan gondolataink szintjén egyfajta pozitív megújulást élhetünk meg, hiszen vénuszi harmóniateremtő erőinkkel eggyé válva lép át ekkor Merkúr a Mérleg csillagkép kapuján - ami egy tudatos mérlegelést követő új minőség szellemi megtapasztalását ígéri számunkra.

Mindezen erők érzékelését, tudatosítását és magunkba hívását, s mindezen energiák adta lehetőségekre történő mind teljesebb ráhangolódást igyekszünk elősegíteni a szertartás során végzett vezetett meditációnkkal, és természetesen az ezen alkalmakra készült, szimbolikus mandala-ábráinkkal, melyek kifestését követően egy rövid, személyes elemzés adhat tükröt a résztvevők számára, hogy ki hol tart ebben a folyamatban. 


A program kezdési ideje 18 óra.
Részvételi díj: 3000 Ft/fő.


Várunk szeretettel október 26-án a Shantee House-ban,
Bp. XI. Takács Menyhért u. 18. www.shanteehouse.net

2011. szeptember 3., szombat

Meghívó Újhold-Mandala szertartásra, a Shantee House-ba

Szeptember 27-én, a következő Újhold idején csodás égi energiák adnak lehetőséget számunkra egy életünk bármely - vagy minden - területét érintő újrakezdésre, új, magasabb minőségek megteremtésére, megélésére, életünkbe való behívására. 
Nap és Hold a Serleg fölött, a Szűz csillagkép múltból elrugaszkodó lábánál találkozik egymással, és Merkúrral is, aki a felettes Én útján járván ekkor, biztosítja számunkra, hogy mindazon emlékeket és múltbéli érzelmeket, melyet lelkünknek a Titkok kelyhében - vagyis a Serlegben - való megmerülése hoz felszínre, most egy magasabb nézőpontból szemléljük és értékeljük, majd engedjük el. 

Ezen alkalommal tehát nem csupán valami új teremtésére, de a múlt - személyes és kollektív élmények és emlékek - mély és teljes szintű elengedésére is lehetőségünk nyílik az Égi erők támogatása által.

Várunk hát szeretettel e csodás napon, hogy meditációnkkal és ez alkalomra tervezett Mandaláinkkal segítsük Számodra is az elengedést és a teremtést!

Találkozunk szeptember 27-én, 18 órakor a Shantee House-ban: Bp. XI. Takács Menyhért u. 18.

Részvételi díj: 3000 Ft/fő

Szeretettel várunk:

Csákvári Zita, Pető Annamária